Správné řešení

pro katastr a administraci nemovitostí, geodézii a dokumentaci staveb
Napište námO nás

Volejte, pište

+420 608 501 777
gevia@gevia.cz

Naše kancelář

Na barikádách 752/34

Čakovice, 196 00 Praha 9

CÍL: Máme ambici najít pro vás v našem oboru správné řešení.

Naše služby

Geodézie a katastr nemovitostí

Z klasické geodézie nabízíme všechny základní služby:

Mapování

Vyhotovení geometrických plánů

Vytyčení staveb

Zaměření a výpočet kubatur

Administrace nemovitostí

Administrace nemovitostí se termín se kterým se dosud mnoho nepracuje, ale který začíná být aktuální v souvislosti s revizemi katastru nemovitostí. Katastrální pracoviště revidují stav v terénu vyznačují tzv. nesoulady zobrazení se stavem katastru. Tyto nesoulady je třeba řešit a vyřešit. Někdy je to jednoduché a tedy levné, někdy je to složitější a dražší.

Pokud máte nemovitost s nesouladem, můžeme vám pomoci problém vyřešit.

Ale i v dalších případech vám můžeme pomoci – změnu druhu pozemku, rozdělení nebo scelování pozemků, rozdělení budov, změna druhu, nebo využití pozemku, změna druhu budovy, odstranění, nebo zřízení věcných břemen (dnes služebností) a další operace s nemovitostmi. Všechny tyto operace vám můžeme nabídnout „na klíč“ nebo jen formou „jak na to“.

Dokumentace staveb

Nabízíme vyhotovení dokumentace skutečného stavu budovy, tj. klasických stavebních výkresů – půdorysů, řezů a pohledů stávající budovy. Tyto výkresy vám vyhotovíme dle vaší potřeby – jednoduché (typu pasport) nebo podrobné a detailní, které jsou nutné při projekčních pracích v nepravidelných a zejména v historických objektech.

Naší výhodou je, že můžeme použít i klasické geodetické metody, které umožňují vytvořit geometricky (a rozměrově) správné výkresy i u objektů s nepravidelným půdorysem, či konstrukcí.

Gevia – správné řešení

Na co se nás lidé často ptají

KOLIK TO STOJÍ – MÁTE NĚJAKÝ CENÍK SLUŽEB?

Každá zakázka je jiná a většinou nelze cenu kalkulovat dopředu. Vždy vám vyhotovíme cenovou nabídku, kterou dodržíme.

můžeme si domluvit osobní schůzku?

To je optimální způsob. Jde o velmi odbornou službu a lidé proto obvykle mají jen velmi neurčitou představu o tom, co vlastně potřebují. 

pracujete i o víkendech?

Pokud je to nezbytné, tak ano, ale určitě to není pravidlo.

jaké jsou vaše zkušenosti v oboru?

Myslím, že je bez přehánění možné říci, že velké.

Kontaktujte nás kdykoliv

Naším cílem je najít správné řešení vašeho problému. Obraťte se na nás s důvěrou, věříme, že nebude zklamána.

Kontakt

Phone

+420 608 501 777

Email

gevia@gevia.cz

Adresa

GEVIA s.r.o.

Na barikádách 752/34, Čakovice, 196 00 Praha 9